Център за подкрепа за личностно развитие - Астрономическа обсерватория

   Ръководител: Алексей Стоев

   Адрес: ул. "Цар Иван Шишман" № 62, ет. 3

   Телефон: (042) 64 31 83; 25 81 98

   Интернет страница: http://www.aogagarin.com 

 

Първата в България Народна астрономическа обсерватория е в Стара Загора!

Официално е открита на 26 февруари 1961 г. - годината на полета на Първия космонавт на планетата Земя, затова Юрий Гагарин става неин партньор.

На Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора е присъдено държавно отличие - медал на името на Кирил и Методий I степен и Плакет на Софийския университет "Климент Охридски" за най-съществен принос в откиването и насочването на младите хора към физиката, астрономията и науката.

Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора има своето обществено лоби чрез регистрирания като НПО Клуб на астрономите-любители "Гемма".

В периода 1978-1994 г. в Обсерваторията имаше звездна зала, оборудвана с уред планетариум за демонстрация на звездното небе.

От 2011 г. в Обсерваторията започва да дава всекидневни прогнози за космическото време Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг на интернет страницата: http://heliotaraxy.com

От април 2014 г. във фоайето и залата за посетители е оформена постоянна експозиция Музей на космонавтиката.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали