Център за подкрепа за личностно развитие - Астрономическа обсерватория

   Ръководител: Алексей Стоев

   Адрес: ул. "Цар Иван Шишман" № 62, ет. 3

   Телефон: (042) 64 31 83; 25 81 98

   Интернет страница: http://www.aogagarin.com 

 

Първата в България Народна астрономическа обсерватория е в Стара Загора!

Официално е открита на 26 февруари 1961 г. - годината на полета на Първия космонавт на планетата Земя, затова Юрий Гагарин става неин партньор.

На Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора е присъдено държавно отличие - медал на името на Кирил и Методий I степен и Плакет на Софийския университет "Климент Охридски" за най-съществен принос в откиването и насочването на младите хора към физиката, астрономията и науката.

Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора има своето обществено лоби чрез регистрирания като НПО Клуб на астрономите-любители "Гемма".

В периода 1978-1994 г. в Обсерваторията имаше звездна зала, оборудвана с уред планетариум за демонстрация на звездното небе.

От 2011 г. в Обсерваторията започва да дава всекидневни прогнози за космическото време Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг на интернет страницата: http://heliotaraxy.com

От април 2014 г. във фоайето и залата за посетители е оформена постоянна експозиция Музей на космонавтиката.

 

Горещ телефон
за сигнали