Устройство на територията, строителство и безопасност на движението

Мартин Паскалев Паскалев

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и безопасност на движението

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2
С дискусия и анкета търсят най-добрите решения за…

С дискусия и анкета търсят най-добрите решения за подобряване и благоустрояване на градската среда в пространството между парковете „Пети октомври“ и „Александър Стамболийски“

На 7 февруари, от 18.00 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация Стара Загора  ще се проведе дискусия, с която ще се даде своеобразно начало на процеса по реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда на ул. „Пазарска“. Община Стара Загора започва подготовката на архитектурен конкурс за зоната…

Ограничава се преминаването на МПС по част от…

Ограничава се преминаването на МПС по част от ул. „Августа Траяна“ от понеделник

Поради недобро възстановяване на пътното платно от изпълнителите на проекта за реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа от местното ВиК дружество в Стара Загора – започват поправителни дейности на отсечката на ул. „Августа Траяна“ между бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

Обявления

Заповед № 19-13-59 от 11.04.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-59 от 11.04.2024 г. на заместник-кмет „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със…

Заповед № 19-13-56 от 10.04.2024 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-127 от 14.03.2024 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 12 от 20.03.2024 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-55 от 10.04.2024 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-76 от 13.02.2024 г., с решение по т. 1.10 от протокол № 07 от 14.02.2024 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-54 от 10.04.2024 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-38 от 25.01.2024 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 05 от 31.01.2024 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали