Устройство на територията, строителство и безопасност на движението

Мартин Паскалев Паскалев

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и безопасност на движението

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2
Община Стара Загора започва авариен ремонт на път

Община Стара Загора започва авариен ремонт на път

Ще премахнат дупките в асфалта сега, а маркировка ще бъде положена, когато времето позволи     Аварийно ще бъдат отстранени всички нарушения в асфалта на пътя между паметника „Бранителите на Стара Загора“ и Околовръстното в посока на Гробищния парк. Това съобщи днес арх. Мартин Паскалев, зам.-кмет на Община Стара Загора…

С дискусия и анкета търсят най-добрите решения за…

С дискусия и анкета търсят най-добрите решения за подобряване и благоустрояване на градската среда в пространството между парковете „Пети октомври“ и „Александър Стамболийски“

На 7 февруари, от 18.00 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация Стара Загора  ще се проведе дискусия, с която ще се даде своеобразно начало на процеса по реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда на ул. „Пазарска“. Община Стара Загора започва подготовката на архитектурен конкурс за зоната…

Ограничава се преминаването на МПС по част от…

Ограничава се преминаването на МПС по част от ул. „Августа Траяна“ от понеделник

Поради недобро възстановяване на пътното платно от изпълнителите на проекта за реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа от местното ВиК дружество в Стара Загора – започват поправителни дейности на отсечката на ул. „Августа Траяна“ между бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

Обявления

Заповед № 19-13-72 от 20.05.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-72 от 20.05.2024 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.222.41 по КККР на град Стара Загора, за който се отрежда УПИ II748, отреден…

Заповед № 19-13-70 от 14.05.2024 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-207 от 29.04.2024 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Кирил Рачев Рачев да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XVI 525, кв. 70 по плана…

Заповед № 19-13-69 от 13.05.2024 - план за регулация и план за регулация

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от  ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-559 от 05.12.2023 г., протокол от комисия назначена със Заповед № 10-00-2664/08.12.2022 г. по реда на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 2, т. 2 и т. 3 от  ЗУТ, с…

Заповед № 19-13-68 от 09.05.2024 - план за регулация

На основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-68 от 09.05.2024 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с.Братя Кунчеви.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали