Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Община Стара Загора представя добрия бизнес потенциал на…

Община Стара Загора представя добрия бизнес потенциал на града на Международно изложение в Швеция

Община Стара Загора участва със собствен щанд на Международно изложение “Vitaliss” 2022, насочено към най-модерните технологии в сектор здравеопазване, което се провежда в периода 17- 19 май в гр.Гьотеборг, Швеция. „Посетителите на старозагорския щанд се интересуват както за това какво предлага Стара Загора по отношение на здравеопазване, така и по…

Старозагорски ученици се включиха в кампанията “Да задържим…

Старозагорски ученици се включиха в кампанията “Да задържим младите хора в Стара Загора”

До 19 май продължава кампанията “Да задържим младите хора в Стара Загора”, която цели запознаването на завършващите ученици и студенти с възможностите за продължаващо обучение и последващото намиране на работа в областта на ИТ сектора в регион Стара Загора. До момента отдел “Инвестиции” в община Стара Загора, заедно с представители…

Пролетен празник зарадва посетителите на  Станционната градина в…

Пролетен празник зарадва посетителите на Станционната градина в Стара Загора

С пролетен празник официално приключи проектът „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в Стара Загора“. Концертът започна с изпълненията на  Общинския духов оркестър и продължи с изявите на танцовите и певчески състави от Народно читалище „Св. Климент Охридски 1858“, град Стара Загора. На сцената се изявиха творческите…

Обявления

Заповед № 19-13-77 от 12.05.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-154 от 19.04.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ПСК-Консулт“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ IV 97, кв. 8 по плана на…

Заповед № 19-13-82 от 16.05.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-82 от 16.05.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.257.196 по КККР на гр. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват ПИ…

Заповед № 19-13-81 от 13.05.2022 - план за регулация

 На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-81 от 13.05.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ X578,579 в кв. 42, одобрен със…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали