Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Административно облекчаване на гражданите и бизнеса обсъдиха на…

Административно облекчаване на гражданите и бизнеса обсъдиха на работна среща в Община Стара Загора

По инициатива на кмета на Стара Загора Живко Тодоров се проведе работна среща на тема „Устройствено планиране на територията. Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“. В обсъждането се включиха представители на Общината, териториалните администрации, експлоатационните дружества, Камара на архитектите в България и Съюза на архитектите в България. Акцент бе поставен…

Стартират ремонтни дейности по централната част на ул.…

Стартират ремонтни дейности по централната част на ул. „Св. Княз Борис“ в Стара Загора

От 4 юли (понеделник) се преустановява движението на МПС по ул. „Св. Княз Борис“ в участъка от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Георги С. Раковски“ в Стара Загора. Ограничението е във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Св.…

На 1 юни деца засаждат цветя в центъра…

На 1 юни деца засаждат цветя в центъра на Стара Загора

Съюза на архитектите в България- дружество Стара Загора кани всички деца на акция по засаждане на цветя. Събитието ще се проведе на 1 юни от 10.00 часа на „Зелените хълмчета“ на пешеходната зона. „Нека заедно да засадим цветя, за да направим Стара Загора още по-красива и зелена!“, призовават организаторите. По този…

Община Стара Загора представя добрия бизнес потенциал на…

Община Стара Загора представя добрия бизнес потенциал на града на Международно изложение в Швеция

Община Стара Загора участва със собствен щанд на Международно изложение “Vitaliss” 2022, насочено към най-модерните технологии в сектор здравеопазване, което се провежда в периода 17- 19 май в гр.Гьотеборг, Швеция. „Посетителите на старозагорския щанд се интересуват както за това какво предлага Стара Загора по отношение на здравеопазване, така и по…

Обявления

Заповед № 19-13-151 от 21.09.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-345 от 15.08.2022 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 33 от 17.08.2022г. на ЕСУТ, и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „НОРДИК ПРОПЪРТИС“ ЕООД да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-149 от 09.09.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-149 от 09.09.2021г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 615/01.10.1965 г., в…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Община Стара Загора

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Многофункционална спортна зала“ в УПИ I-7195спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 344а, гр. Стара Загора Възложител:  Община Стара…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали