Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416

Пускат движението по ремонтирания участък на бул.“Св. Патриарх Евтимий“ в Стара Загора

От утре, 8 юли, ще бъде отворено за движение на моторни превозни средства източното платно на бул. „Свети Патриарх Евтимий“ в Стара Загора, в отсечката от ул. „Иван Хаджихристов“ до пътя за „Екарисаж-Загоре“. Преустановяването на потока от автомобили бе заради изпълнението на строително – монтажните работи по цялостно преасфалтиране на…

Представиха идейните проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“

Идейното предложение на колектив в състав проф. Валери Иванов, арх.Калоян Колев, инж.Цветан Георгиев и инж. Николай Милев, събра най-висока оценка в обявения по реда на ЗОП „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I, КВ.334А, по плана на гр. Стара Загора“, съобщи председателят на експертното жури-…

На финален етап е строителството на Индустриална зона „Загоре“

90 % от строителните дейности в Индустриална зона „Загоре“ са завършени. Изградена е подземната инфраструктура като са положени изцяло комуникационни връзки от ток, вода и газ. Това съобщи изпълнителният директор на Зоната- Радослав Танев. Той допълни, че вече е положен първият пласт от асфалтa на новоизградените улици. „Пътните платна са с…

Експертно жури оценява идейните проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“

Проведе се първото закрито заседание на журито, оценяващо постъпилите 13 предложения в конкурса за идеен проект за изграждане на многофункционална спортна зала в старозагорския парк „Артилерийски“.

Обявления

Заповед № 19-13-78 от 08.07.2020 - разрешаване изработване изменение на проект за ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-78 от 08.07.2020 год. за разрешаване изработване изменение на проект за подробен устройствен план На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-156 от 11.06.2020 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 21 от 17.06.2020г. на ЕСУТ и…

Заповед № 19-13-77 от 01.07.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-77 / 01.07.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2720/18.12.1979 г. на Кмета…

Горещ телефон
за сигнали