Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 918 656, 600 416

Над 12 млн.лв. са привлечените средства от централния бюджет за 2018 г. в община Стара Загора

  Сериозен финансов ресурс в размер на 12,1 млн. лв. е привлякла Община Стара Загора през 2018 г, извън реализираните европейски проекти. Държавата преведе  3, 5 млн. лв. за участие в Индустриална зона „Загоре“, с които започва изграждането на инфраструктурата. Предстои цялостна подмяна на водоснабдяването и канализацията на кв. Самара…

Започват дейностите по създаването на Културен център за талантливи деца в Стара Загора

  Започват строително-монтажните работи за създаване на Културен център за талантливи деца в Стара Загора, който ще разполага с камерна зала, зала за експозиции и музикален магазин. Те включват основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда в цeнтъpa нa гpaдa. Имотът, дарен на Община…

Залата на Синдикалния дом в Стара Загора се превръща в модерен многофункционален културен център

  Започва реконструкцията на залата в Синдикалния дом в Стара Загора (бул.“Цар Симеон Велики“ №108), която ще се превърне в многофункционален културен център с 520 места, с добра акустика и условия за изпълнителите, за провеждането на различни мероприятия, включително амфитеатрална телескопична трибуна с 214 места. Сградата на бившия Синдикален дом…

Живко Тодоров: Гарантирам, че обликът на парк „Митрополит Методий Кусев“ няма да се променя

Изпълнението на проекта за реконструкция на парк „Методий Кусев“ в Стара Загора обсъдиха на среща с журналисти днес кметът Живко Тодоров,  зам.-кметът Янчо Калоянов, главният архитект Виктория Грозева, членове на проектантския екип и архитекти.

Обявления

Заповед № 19-13-50 от 07.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-50 от 07.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 280/10.03.1981 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-48 от 06.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–48 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Колена, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 382/07.03.2011 г.…

Заповед № 19-13-49 от 06.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–49 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128/03.06.2004 г. на ОбС Стара Загора,…

Заповед № 19-13-47 от 06.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–47 от 06.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.259.238, местност Съборената кюприя по КККР на гр. Стара Загора, с НТП – Ниско застрояване (до…

Горещ телефон
за сигнали