Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 918 656, 600 416

Живко Тодоров: Гарантирам, че обликът на парк „Митрополит Методий Кусев“ няма да се променя

Изпълнението на проекта за реконструкция на парк „Методий Кусев“ в Стара Загора обсъдиха на среща с журналисти днес кметът Живко Тодоров,  зам.-кметът Янчо Калоянов, главният архитект Виктория Грозева, членове на проектантския екип и архитекти.

Обявления

Заповед № 19-13-154 от 09.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-154/09.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Преславен, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2160 от 28.08.1964 г., в частта му за УПИ IX59…

Заповед № 19-13-153 от 09.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-153 от 09.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.250.23 по ККР на гр. Стара Загора, местност „Бойчо Бунар“ с НТП – За друг вид застрояване, като…

Заповед № 19-13-152 от 09.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-152 от 09.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на УПИ I1001 в кадастрален район 115, землище на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-261/ 31.10.2017…

Заповед № 19-13-150 от 05.11.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–150 от 05.11.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128/ 03.06.2004 г. на Общински съвет Стара Загора,…

Горещ телефон
за сигнали