Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Инвеститор с високотехнологично производство в областта на биотехнологиите…

Инвеститор с високотехнологично производство в областта на биотехнологиите и научно-изследователска дейност привлече Индустриална зона „Загоре“

Инвеститорите в Индустриална зона „Загоре“ се увеличават с още един. Това съобщи изпълнителният директор на „Загоре“ - Радослав Танев. Той обясни, че инвестиционното намерение е за закупуване на близо 9000 кв.м. площ. „Ще бъде развивана  развойна и научно-изследователска дейност в областта на биотехнологиите  с цел разработване на чисти бактериални продукти…

15 ноември е крайният срок за включване в…

15 ноември е крайният срок за включване в програмата Weekend Activator в Стара Загора

Срокът за кандидатстване за включване в предприемаческата програма на ABLE WEEKEND ACTIVATOR изтича на 15 ноември. Курсът ще се проведе в периода 4-5 декември в Стара Загора. Това е съвместна инициатива между Община Стара Загора и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Обучението е насочено към хора от цялата…

Започнаха ремонтни дейности в участък от  уличната мрежа…

Започнаха ремонтни дейности в участък от уличната мрежа в кв. „Самара“ 1

Oт днес до края на седмицата ще се извършват ремонти по уличната мрежа на локалното платно северно от бул. „Никола Петков“, в участъка между ул. „Петър Алабин“ и бл. № 49 в кв. „Самара“ 1. Движението е затруднено и се препоръчва по възможност автомобилите да не навлизат в посочения участък…

Община Стара Загора е домакин на Weekend Activator…

Община Стара Загора е домакин на Weekend Activator през декември

Община Стара Загора съвместно с Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) организират курс за млади и амбициозни хора, който ще се проведе през периода 3-5 декември в гр. Стара Загора. Курсът е насочен към хора от цялата страна, имащи иновативни идеи, целеустремени и предприемчиви личности, студенти, както и млади…

Обявления

Заповед № 19-13-162 от 05.11.2021 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-162/ 05.11.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Остра могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-34 /…

Съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-139 от 10.11.2021 г. на Областния управител на област Стара Загора

Община Стара Загора на основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е издадена Заповед № ДС-ЗД-139 от 10.11.2021 г. на Областния Управител на област Стара Загора за одобряване плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на…

Заповед № 19-13-155 от 08.10.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.6, чл.17, ал.2, т.1 и чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-361 от 13-09-2021 г., Решение № 743 по Протокол № 18 от 28.01.2021 г., Решение № 829 по Протокол № 19 от 25.02.2021 на Общински съвет Стара Загора, с решение по т. 1.3…

Заповед № 19-13-161 от 05.11.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-386 от 06.10.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план – изменение План…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали