Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 918 656, 600 416

Над 12 млн.лв. са привлечените средства от централния бюджет за 2018 г. в община Стара Загора

  Сериозен финансов ресурс в размер на 12,1 млн. лв. е привлякла Община Стара Загора през 2018 г, извън реализираните европейски проекти. Държавата преведе  3, 5 млн. лв. за участие в Индустриална зона „Загоре“, с които започва изграждането на инфраструктурата. Предстои цялостна подмяна на водоснабдяването и канализацията на кв. Самара…

Започват дейностите по създаването на Културен център за талантливи деца в Стара Загора

  Започват строително-монтажните работи за създаване на Културен център за талантливи деца в Стара Загора, който ще разполага с камерна зала, зала за експозиции и музикален магазин. Те включват основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда в цeнтъpa нa гpaдa. Имотът, дарен на Община…

Залата на Синдикалния дом в Стара Загора се превръща в модерен многофункционален културен център

  Започва реконструкцията на залата в Синдикалния дом в Стара Загора (бул.“Цар Симеон Велики“ №108), която ще се превърне в многофункционален културен център с 520 места, с добра акустика и условия за изпълнителите, за провеждането на различни мероприятия, включително амфитеатрална телескопична трибуна с 214 места. Сградата на бившия Синдикален дом…

Живко Тодоров: Гарантирам, че обликът на парк „Митрополит Методий Кусев“ няма да се променя

Изпълнението на проекта за реконструкция на парк „Методий Кусев“ в Стара Загора обсъдиха на среща с журналисти днес кметът Живко Тодоров,  зам.-кметът Янчо Калоянов, главният архитект Виктория Грозева, членове на проектантския екип и архитекти.

Обявления

Решение № 1958 от 29.11.2018 - изработване на проект за ПУП - изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл.17, ал.1, чл. 124а, ал. 2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешава община Стара Загора да възложи изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I…

Заповед № 19-13-18 от 15.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-18/ 15.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Змейово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1688 от 13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-17 от 15.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-17/ 15.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 643 от 22.04.2005г. на Кмета на Община Стара…

Заповед № 19-13-13 от 09.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и  Заповед № 19–13–13 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Остра могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2220/29.09.1995 г. на Кмета на…

Горещ телефон
за сигнали