Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Завършват мащабни проекти  в Община Стара Загора

Завършват мащабни проекти в Община Стара Загора

Днес пред журналисти кметът Живко Тодоров представи проектите, които към момента се изпълняват на територията на Община Стара Загора. Той обясни, че е напълно обновена Станционната градина. „Станционната градина се използва вече от гражданите. Тя е завършена като обект в срок и като качество отговаря на нашите и на гражданите…

Обновяват пешеходните пътеки около училища и детски градини…

Обновяват пешеходните пътеки около училища и детски градини в Стара Загора

За новата учебна година ще бъдат обновени пешеходните пътеки пред и около училищата и детски градини в Стара Загора. Дейностите по освежаването на пътната маркировка стартираха още в края на месец август и до момента са готови половината. Полага се нов вид пътна маркировка - шприц пластик, която се характеризира…

Започна мащабна рехабилитация на инфраструктурата в старозагорския квартал…

Започна мащабна рехабилитация на инфраструктурата в старозагорския квартал „Самара“ 1

Стартираха ремонтните дейности по благоустрояване на инфраструктурата в старозагорския квартал " Самара" 1. Те ще обхванат рехабилитация на тротоарните площи по бул. "Цар Симеон Велики" в участъка от ул. "Трета Опълченска" до Детска градина № 68" Патиланско царство". Ще бъдат положени нови улични бордюри и нова тротоарна настилка. Предвижда се…

Община Стара Загора провежда проучване сред гражданите за…

Община Стара Загора провежда проучване сред гражданите за нагласите и желанията за развитие на града и селата

Община Стара Загора започна провеждане на онлайн анкета за нагласите, очакванията и намеренията на всички граждани и заинтересованите страни, имащи отношение към развитието на града и селата. От местната администрация допълват, че за да бъдат обхванати и граждани, които не използват интернет, ще има анкетьори, които ще обхождат града и малките…

Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Петролна база

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за служебно изменение на разрешително № 31591317/10.01.2020г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец на територията на имот с идентификатор 68850.523.87, по КККР на гр. Стара Загора, Община…

Заповед № 19-13-142 от 07.09.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-335 от 24.08.2021 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 32 от 25.08.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам ЕТ Ваня Николова Бухчева, Магдалена Димова Бухчева-Станева, Полина…

Заповед № 19-13-144 от 13.09.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-144 / 13.09.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Михайлово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1685 / 13.08.1993 г. на…

Заповед № 19-13-137 от 31.08.2021 - план за застрояване и работен устройствен план

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ по заявление вх. № 19-06-322 от 18.08.2021 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Танчо Димитров Танев, Даниела Иванова Танева и Димитър Танев Танев да възложат изработване проект за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали