Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

Удължава се срокът за временна организация на движението по ул. „Промишлена“

Във връзка с изпълнение на проект „Ремонт на стоманобетонов мост на км 105+360 в междугарие Калояновец- Стара Загора, път 1 и 2 по 8-ма ЖП линия”, с възложител ДП „НКЖИ”, се въвежда временна организация на движението на личен, договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена сметка по част…

Приключи изграждането на кръговото кръстовище на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“ в Стара Загора

Приключи изграждането на кръгово кръстовището на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“, пътната връзка за град Раднево, в кв. „Кольо Ганчев“. Целта на проекта за реконструкция бе да се подобри транспортно-техническото функциониране на кръстовището, както и организацията и безопасността на движението.

Обявления

Заповед № 19-13-40 от 26.03.2020 - изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗАПОВЕД  № 19-13-40 от 26.03.2020 год. Във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-77 от 19.03.2020г. на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно разрешава Недка Милева Йорданова да възложи изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XIII 428 кв.119а по плана…

Заповед № 19-13-39 от 24.03.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-39 от 24.03.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Борилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1485/28.09.1981 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-38 от 23.03.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-38 от 23.03.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.258.44 и ПИ 68850.258.329, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, които се обединяват…

Заповед № 19-13-37 от 23.03.2020 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-37 от 23.03.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП и изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в следния обхват: Изработване на проект за ПУП - План за…

Горещ телефон
за сигнали