Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 918 656, 600 416

Започна ремонтът на компрометираната част от оградата на II Основно училище „П. Р. Славейков“ в Стара Загора

Настъпилата деформация на подпорната стена е в следствие на голямата близост на дърветата по нейното протежение, причинило ерозия на земната основа под фундамента на стената, заради кореновата система на дървесните видове.

Започва реконструкция на кръстовището на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“ в Стара Загора

От утре, 10 юли, стартира реконструкцията на кръстовището на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“ (пътната връзка за град Раднево, в кв. „Кольо Ганчев“) в Стара Загора. Изпълнението на проекта за изграждане на кръгово движение цели да подобри транспортно-техническото функциониране на кръстовището, да оптимизира организацията и безопасността на движението,…

Община Стара Загора ще изгражда охранителни канали за улавяне на скатните води

Община Стара Загора ще обяви обществена поръчка за проектиране на охранителни канали, които да улавят скатните води, за да не се стичат по улиците на града и да увреждат инфраструктурата. За целта е разработен идеен проект от проектанта Трайчо Николов, който го представи на пресконференция пред журналисти.

С първа копка дадоха началото на рехабилитацията на ВиК мрежата на кв. „Самара 1“ в Стара Загора

С водосвет за здраве, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан, бе положена първата копка на проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ в Стара Загора. Символичното начало бе дадено на кръстовището на ул. „Трета опълченска“ и „Виктор Юго“ в квартала. „Срокът за работа на…

Обявления

Заповед № 19-13-171 от 09.08.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–171 от 09.08.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 10-00-2257/16.10.2013 г. на кмета на Община…

Заповед № ДС – ЗД – 90/31.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване на плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за местност Глуханя, находяща

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стара Загора на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е издадена Заповед № ДС – ЗД – 90/31.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване на плана на…

Заповед № 19-13-168 от 05.08.2019 - проект на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-168 от 05.08.2019 год. На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-244 от 08.07.2019 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 28 от 10.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора…

Заповед № 19-13-169 от 06.08.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-169/06.08.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 568 от 12.04.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта…

Горещ телефон
за сигнали