Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 918 656, 600 416

Над 12 млн.лв. са привлечените средства от централния бюджет за 2018 г. в община Стара Загора

  Сериозен финансов ресурс в размер на 12,1 млн. лв. е привлякла Община Стара Загора през 2018 г, извън реализираните европейски проекти. Държавата преведе  3, 5 млн. лв. за участие в Индустриална зона „Загоре“, с които започва изграждането на инфраструктурата. Предстои цялостна подмяна на водоснабдяването и канализацията на кв. Самара…

Започват дейностите по създаването на Културен център за талантливи деца в Стара Загора

  Започват строително-монтажните работи за създаване на Културен център за талантливи деца в Стара Загора, който ще разполага с камерна зала, зала за експозиции и музикален магазин. Те включват основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда в цeнтъpa нa гpaдa. Имотът, дарен на Община…

Залата на Синдикалния дом в Стара Загора се превръща в модерен многофункционален културен център

  Започва реконструкцията на залата в Синдикалния дом в Стара Загора (бул.“Цар Симеон Велики“ №108), която ще се превърне в многофункционален културен център с 520 места, с добра акустика и условия за изпълнителите, за провеждането на различни мероприятия, включително амфитеатрална телескопична трибуна с 214 места. Сградата на бившия Синдикален дом…

Живко Тодоров: Гарантирам, че обликът на парк „Митрополит Методий Кусев“ няма да се променя

Изпълнението на проекта за реконструкция на парк „Методий Кусев“ в Стара Загора обсъдиха на среща с журналисти днес кметът Живко Тодоров,  зам.-кметът Янчо Калоянов, главният архитект Виктория Грозева, членове на проектантския екип и архитекти.

Обявления

Заповед № 19-13-96 от 16.05.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-96/16.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Яворово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 09 - 62 от 22.03.1988 г. на Кмета…

Заповед № 19-13-95 от 16.05.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-95 от 16.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 3736/04.11.1991 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-94 от 15.05.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-94 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 05431.16.57,  местност Гнилата по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора, като за ПИ с проектни идентификатори 05431.16.94…

Заповед № 19-13-93 от 15.05.2019 - план за регулация

 На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-93 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на кв. 29 „Лозенец“, гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 510/02.04.1993 г. на Кмета на…

Горещ телефон
за сигнали