Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Стартира вторият етап от цялостното обновяване на ул.…

Стартира вторият етап от цялостното обновяване на ул. „Капитан Петко Войвода“

Веднага след приключване на дейностите от страна на държавното ВиК дружество, Община Стара Загора ще продължи строително-монтажните работи, част от втория етап на проекта за реконструкция на ул. „Капитан Петко Войвода“. Той предвижда изграждане на четири ленти  за движение, нови тротоари, велоалея, габионни стени за укрепване, нови водостоци за връзка…

Стартират дейностите за обновяване на сградата на Драматичен…

Стартират дейностите за обновяване на сградата на Драматичен театър „Гео Милев“ в Стара Загора

Символичното начало дадоха инж. Янчо Калоянов, зам.-кмет „Устройство на територията, строителство и инвестиции“ и Крум Здравков, представител на ДЗЗД „Платеник и Комнико“ – изпълнител на СМР.

Мобилна карта показва временната организация на движението в…

Мобилна карта показва временната организация на движението в Стара Загора

Във връзка с изпълнявания от „Водоснабдяване и канализация“ – Стара Загора мащабен ремонт по обновяване на ВиК мрежата, на сайта на Община Стара Загора, раздел „Устройство на територията“, е достъпна карта, показваща на жителите и гостите на града временната организация на движение.

За два дни се преустановява движението на МПС…

За два дни се преустановява движението на МПС по част от ул. „Анастасия Тошева“

Във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Анастасия Тошева“, на 8 и 9 ноември, се преустановява движението на МПС по улицата от отсечката при кръговото кръстовище с бул. „Калояновско шосе“ до ул. „Войвода Стойно Черногорски“.

Обявления

Заповед № 19-13-58 от 21.03.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-58 от 21.03.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868/20.12.1976 г., в…

Заповед № 19-13-57 от 21.03.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-57 от 21.03.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ VIII60,…

Заповед № 19-13-55 от 16.03.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.110, ал.1, т. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-98 от 21.02.2023 г. с решение по т. 1.1 от протокол № 09 от 01.03.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Красимир Стефанов Събев да възложи изработване на…

Заповед № 19-13-52 от 13.03.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-104 от 24.02.2023 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 09 от 01.03.2023 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали