Важни въпроси / Отговори

1. Къде са разположени временните контролно-пропускателни пунктове (КПП) в Стара Загора?

Във връзка с въведените временни мерки, свързани с извънредното положение на територията  на град Стара Загора са разкрити следните 10 КПП:

 • КПП - Околовръстен път преди с. Богомилово;
 • КПП - кв. „Железник“ след хотел „Омега“, посока с. Старозагорски бани;
 • КПП - вход/изход за град Казанлък до бензиностанция „Петрол“;
 • КПП - източно от езеро „Загорка“ посока местността “Баритна мина“;
 • КПП - преди кръстовището на Околовръстен път в посока село Хрищени;
 • КПП - посока Нова Загора след разклона за кв. „Зора“;
 • КПП - При качване на детелината на околовръстен път при кв. „Зора“, в посока град Бургас;
 • КПП - обръщало в кв. „Кольо Ганчев“ в посока село Могила;
 • КПП - кв.“Кольо Ганчев“ на изхода в посока град Хасково;
 • КПП - До база „Лукойл“ в посока село Еленино.

Общинският оперативен щаб в Община Стара Загора призовава да не се използват „черни маршрути“, с цел да се заобиколят контролно-пропускателните пунктове. Всички пътища са обект на наблюдение от органите на МВР

 

2. Как да премина КПП в Стара Загора, за да стигна до друго населено място?

При всяко преминаване на ККП-то е необходимо да разполагате с попълнена Декларация по образец, която бе публикувана от Министерство на вътрешните работи на 24.03.2020г. Тя остава при служителите на КПП-то с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

 1. Ако живеете в едно, но работите в друго населено място Ви е необходима служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носите в себе си;
 2. Може да преминете временните КПП-та ако се налага да се погрижите за болен роднина и при медицински нужди – купуване на лекарства, посещение при лекар. и др. За целта трябва да Ви бъде издадена Служебна бележка от кмета или кметския наместник в селото, или от ръководителите на Административните бюра към Община Стара Загора. Информация може да получите на тел.: 042 614 630;
 3. Ако живеете в местност, която е извън регулацията на града, но работите в Стара Загора или имате нужда от  медицински грижи и лекарства за Вас или Ваши близки, е необходимо да Ви бъде издадена Служебна бележка. Може да направите това в най-близкото Административно бюро в града. Например ако живеете в местността “Седми километър” служебна бележка ще Ви бъде издадена в АБ “Железник”.

 НЕ се издава служебна бележка при предоставяне на документ за собственост само за земя.

 

3. Какво да направя ако живея в Стара Загора, но нямам постоянен или настоящ адрес?

За да промените настоящия си адрес трябва да подадете заявление в Административното бюро по местоживеене. Необходимо е да предоставите един от следните документи:
 •  документ за собственост;
 •  документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;
 •  други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

 

4. Как да си купя лекарства и продукти от първа необходимост ако съм обездвижен и самотноживеещ?

Служители на Община Стара Загора ще Ви помогнат в тази ситуация. За целта трябва да се обадите на тел.: 0885382233. Длъжностно лице ще Ви съдейства със закупуване и доставка на лекарства. 

 

5. Как да си осигуря топла храна ако съм възрастен и самотноживеещ?

На тел.: 0885363077 може да заявите доставка за следващия работен ден до посочен от Вас адрес.

 

6. Има ли промени в разписанията на градския и междуселищен транспорт?

От 22 март до второ нареждане е преустановена работата на Автогара Стара Загора. Не се движат автобусите по всички междуселищни линии, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Остават активни, но се променя маршрутното разписание  на линиите на обществения транспорт, обслужващи град Стара Загора. Повече информация може да видите тук.

 

7. Кандидатствали сме за прием на детето ни в детска градина или ясла. Как ще го запишем в ситуацията на извънредно положение?  

Всички деца, класирани за детска ясла на 4 март и записани в срока от 5 до 11 март запазват местата си. Те ще постъпят в детското заведение веднага след отварянето на детските ясли и предоставянето на необходимите медицински изследвания.

На 26 март ще бъдат обявени класираните за прием деца в детските градини. Класирането ще е достъпно в онлайн системата на сайта на общината. Потвърждение за записване ще се прави по телефон или e-mаil в съответната ДГ, от 27 март до 10 април. Във всяко детско заведение ще има дежурен служител, който ще отговаря на запитвания. Необходимите за прием документи ще се представят когато се възстанови работата на детските градини.

Служителите в отделите „Здравеопазване и социални дейности“ (отговарящи за яслите) и „Образование“ (отговарящи за детските градини) също имат готовност да Ви съдействат при всеки един казус.

 

8. Изтича ми ТЕЛК решението и/или имам час за явяване пред комисия. Какво да направя?

 • Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, с изтичащ срок по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната на извънредното положение.
 • ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Ако човек не се яви на насрочената дата, комисиите имат правото да вземат решение само по документи.
 • Когато е нужно да се изпратят допълнителни изследвания или да се направят неизбежни консултации, ТЕЛК уведомяват лицата писмено, с известия за доставка на писмото.

 

9. Трябва ли да ходя до личния лекар с рецептурна книжка, за да взема месечните си лекарства?

 • За изтичащи до 16.04.2020 г. протоколи, които не изискват промяна на терапевтичната схема, се прави служебно продължение в информационната система на НЗОК за срок от 1 (един) месец, считано от датата, до която е валиден всеки конкретен протокол. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани от РЗОК.
 • Отпускането ще се извършва в аптеките, където е осъществено последното такова по дадена рецепта, видно от печата в рецептурната книжка, съобразено с последно вписаните в нея данни за отпуснати лекарства.

НЕ се удължава срокът на протоколите за заболявания, при които лечението е за определен срок – вижте кои са те тук

 

10. Има ли удължаване на срока, в който ще получа 5% отстъпка при плащане на местните данъци и такси?

До 30 юни 2020 година, всеки заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот и данъка върху превозно средство, ще се възползва от отстъпката. Използвайте възможността да заплатите дължимите налози чрез онлайн платформата за МДТ на Община Стара Загора.

 

11. СОБСТВЕНИК СЪМ НА РЕСТОРАНТ/КАФЕНЕ ИЛИ НА ВРЕМЕНЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ РАЗПОЛОЖЕН В ПАРК ИЛИ ГРАДИНКА, НО НЕ МОГА ДА ОПОЛЗОТВОРЯ ЗАПЛАТЕНОТО ОТ МЕН ТРОТОАРНО ПРАВО ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. ЩЕ БЪДА ЛИ КОМПЕНСИРАН?

За периода на въведеното извънредно положение и въведените извънредни мерки търговските обекти, които в момента не извършват дейност няма да заплащат тротоарно право. Приспадането на таксите ще се извършва по служебен път, в случай че за настоящия месец налогът е заплатен, то сумата ще се приспада от плащането за следващия период.

 

12. Къде мога да разходя кучето си без да съм в нарушение, когато нямаме достъп до кучешките градинки?

В радиус от 250 метра около дома Ви, спазвайки установените правила за разходка на домашен любимец на повод. Не забравяйте да почистите екскрементите му.

 

13. Вземам храна от Детска кухня, има ли проблем да ходя до пунктовете?

Не, не е проблем. Необходимо е да бъдат спазвани всички хигиенни изисквания, както и в сградата на филиала да се спазва отстояние между хората.

 

14. Кой обезпечава дезинфекцията на жилищните входове и междуетажни площадки?

Всяка етажна собственост е длъжна да поддържа тези пространства. Общината има ангажимент да дезинфекцира обществените площи – улици, тротоари, детски площадки, спирки от градския транспорт и други.

 

15. Ако имам положителен PCR тест, но не съм здравно осигурен. Какво да правя?

Обадете се в Регионалната здравна инспекция. От там ще Ви насочат към следващата стъпка.  
Телефонните номера може да видите тук.

 

16. Какво включват ограниченията на вечерния час?

В часовия диапазон от 21.00 часа до 5.00 часа, се преустановява свободното придвижване на граждани на територията на община Стара Загора. Ограниченията на вечерния час не важат за работещите на смени, лицата, отиващи и връщащи се към и от работно място, както и за хората, нуждаещи се от медицинска помощ.

Горещ телефон
за сигнали