Заседание 9 на ОС Стара Загора от 28.04.2016 година

Размер на шрифта: A A A

Заседание 9 на ОС Стара Загора от 28.04.2016 година - 1 част

 

Заседание 9 на ОС Стара Загора от 28.04.2016 година - 2 част

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ №9 на ОС Стара Загора от 28.04.2016 година

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали