Временна закрила

Какви права ви дава временната закрила:

 • Право да останете на територията на Република България;
 • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;
 • Ако Ви бъде предоставена временна закрила, получавате:
 • Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрилата;
 • Право на събиране със семейството си;
 • Право на труд и професионално обучение;
 • Право на образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст.
 • Право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
 • Право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък, които се изплащат на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването.
 • Право на социално подпомагане;
 • Право на медицинска помощ при спешни състояния.
 • Хора от уязвими групи – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани;

За повече информация посетете: https://ukraine.gov.bg/bg/issuance-of-temporary-protection/

Места в гр. Стара Загора, където можете да кандидатствате и да получите документ за временна закрила:

ул. “Граф Игнатиев” 16 – Миграция, ул. “Граф Игнатиев” 16 – БДС

и ул. “Арх. Христо Димов” 37

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали