Според Наредба № 26 от 18.11.2008 година на Министерство на здравеопазването за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях се извършва целогодишен прием в тези заведения.

Правилник за постъпване в общинските детски ясли

Електронна система за прием на заявления за постъпване на децата в детски ясли

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали