Заместник-кметове на Община Стара Загора

Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност. 

Заместник-кмет Транспорт, обществен ред, екология и чистота

Йордан Петров Николов

Йордан Петров Николов

Икономист. Завършил Тракийски университет, гр. Стара Загора, специалност „Фермер мениджър“ и „Агрономство“.  От 1992 г. до 2009 г. е в сферата на частния бизнес. От 2009 г. до 2011 г. е областен управител на област Стара Загора, а от 2011 г. поема поста заместик-кмет, отговарящ за ресор „Общинска собственост и стопанска политика“. Поема втори мандат през 2015 г., с ресор „Транспорт, обществен ред, екология и чистота“.

приемни дни

Стая: 207
Телефон: (042) 614 655, 918 655, 600 272
Факс: (042) 601 443
Електронна поща:  yo.nikolov@starazagora.bg
Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

Завършва специалност „Промишлено и гражданско строителство – строителни конструкции“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия (ВИАС), град София. Работил е до 1989 година в Строително-монтажния комбинат в Стара Загора. До 2011 година е в сферата на частния бизнес в областта на проектирането и строителството на сгради.
От 2011 година до момента е заместник-кмет, втори мандат, с ресор „Устройство на територията, строителство и инвестиции“.

приемни дни

Стая: 207
Телефон: (042) 614 656, 918 656, 600 416
Факс: (042) 601 443
Електронна поща:  y.d.kaloynov@starazagora.bg
Декларация по чл.12, т.1  Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет Хуманитарни дейности


Иванка Владимирова Сотирова

Иванка Владимирова Сотирова

Завършила е ВТУ „Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, със специалност „Френска филология“. Работи в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр. Стара Загора, където преподава френски език. От 1996 г. е директор на училището. През 2011 г. поема ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Стара Загора като заместник-кмет, който управлява и до момента.

Иванка Сотирова е награждавана с множество отличия, сред които френските „Офицер на националния орден за заслуги към Франция“ и „Кавалер на ордена на академичните палми“ за големия й принос в популяризирането на френския език и култура. Има награда от Министерство на образованието и науката с наградите „Неофит Рилски“ и „Св.Иван Рилски“ за принос в развитието на образователното дело. Участвала е в множество международни обмени, практики и обучения.

приемни дни

Стая: 709
Телефон: (042) 614 869, 918 869, 600 096
Електронна поща:  i.v.sotirova@starazagora.bg
Декларация по чл.12, т.1  Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет Общинска собственост, стопанска политика, спорт и туризъм

Красимира Колева Чахова

Красимира Колева Чахова

Завършила в Лесотехнически университет, гр. София, специалност „Мебелно инженерство“ и специалност „Стопанско управление“ в СА „Д. Ценов“, гр. Свищов. Преминала обучение към Австрийската търговска камара за „Генерален мениджмънт“, както и Българско училище за политика. Има над 20 години управленски опит в частния сектор. Шампион и медалист от различни олимпиади, световни и балкански първенства по лека атлетика за ветерани. От 2015 година е заместник-кмет на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, стопанска политика, туризъм, спорт и младежки дейности".

приемни дни

Стая: 610
Телефон: (042) 614 670
Електронна поща:  k.chahova@starazagora.bg
Декларация по чл.12, т.1  Декларация по чл.12, т. 2

Горещ телефон
за сигнали