Заместник-кметове на Община Стара Загора

Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност. 

Заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

Йордан Николов

Йордан Петров Николов

Икономист. Завършил Тракийски университет, гр. Стара Загора, специалност „Фермер мениджър“ и „Агрономство“.  От 1992 г. до 2009 г. е в сферата на частния бизнес. От 2009 г. до 2011 г. е областен управител на област Стара Загора, а от 2011 г. поема поста заместик-кмет, отговарящ за ресор „Общинска собственост и стопанска политика“. Вторият му мандат започва през 2015 г., с ресор „Транспорт, обществен ред, екология и чистота“, а и третият през 2019 г. с ресор „Транспорт, чистота и екология“. 

приемни дни

Стая: 207
Телефон: (042) 614 655, 600 272
Факс: (042) 601 443
Електронна поща:  [email protected]
Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

Завършва специалност „Промишлено и гражданско строителство – строителни конструкции“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия (ВИАС), град София. Работил е до 1989 година в Строително-монтажния комбинат в Стара Загора. До 2011 година е в сферата на частния бизнес в областта на проектирането и строителството на сгради.
От 2011 година до момента е заместник-кмет, трети мандат, с ресор „Устройство на територията, строителство и инвестиции“.

приемни дни

Стая: 207
Телефон: (042) 614 656, 600 416
Факс: (042) 601 443
Електронна поща:  [email protected]
Декларация по чл.12, т.1  Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет образование, здравеопазване и социални дейности


Иванка Сотирова

Иванка Владимирова Сотирова

Завършила е ВТУ „Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, със специалност „Френска филология“. Работи в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр. Стара Загора, където преподава френски език. От 1996 г. е директор на училището. През 2011 г. поема ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Стара Загора като заместник-кмет.

Иванка Сотирова е награждавана с множество отличия, сред които френските „Офицер на националния орден за заслуги към Франция“ и „Кавалер на ордена на академичните палми“ за големия й принос в популяризирането на френския език и култура. Има награда от Министерство на образованието и науката с наградите „Неофит Рилски“ и „Св.Иван Рилски“ за принос в развитието на образователното дело. Участвала е в множество международни обмени, практики и обучения.

приемни дни

Стая: 709
Телефон: (042) 614 869, 600 096
Електронна поща:  [email protected]
Декларация по чл.12, т.1  Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности

Красимира Чахова

Красимира Колева Чахова

Завършила в Лесотехнически университет, гр. София, специалност „Мебелно инженерство“ и специалност „Стопанско управление“ в СА „Д. Ценов“, гр. Свищов. Преминала обучение към Австрийската търговска камара за „Генерален мениджмънт“, както и Българско училище за политика. Има над 20 години управленски опит в частния сектор. Шампион и медалист от различни олимпиади, световни и балкански първенства по лека атлетика за ветерани. От 2015 година е заместник-кмет на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, стопанска политика, туризъм, спорт и младежки дейности", а от 2019 г. поема ресор „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности“. 

приемни дни

Стая: 610
Телефон: (042) 614 670
Електронна поща:  [email protected]
Декларация по чл.12, т.1  Декларация по чл.12, т. 2

Заместник-кмет Култура, туризъм и младежки дейности

Милена Стоянова–Желева

Милена Иванова Стоянова – Желева

Магистър е по „Българска филология“ и „Медийни комуникации“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работила е като журналист в национални и местни медии. Експерт „Връзки с обществеността“. Общински съветник през мандат 2015-2019 г., председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания и член на ПК по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция на Общински съвет Стара Загора. Избрана е за общински съветник за мандат 2019-2023 г. От януари 2020 г. е зам.-кмет с ресор „Култура, туризъм и младежки дейности“.

приемни дни

Стая: 710
Телефон: (042) 614 604; 600 771
Електронна поща:  [email protected]
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали