Заместник-кметове на Община Стара Загора

Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност. 

Заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

Йордан Николов

Йордан Петров Николов

Стая 207
Телефон (042) 614 655, 600 272
Факс (042) 601 443
Електронна поща [email protected]

Икономист. Завършил Тракийски университет, гр. Стара Загора, специалност „Фермер мениджър“ и „Агрономство“.  От 1992 г. до 2009 г. е в сферата на частния бизнес. От 2009 г. до 2011 г. е областен управител на област Стара Загора, а от 2011 г. поема поста заместик-кмет, отговарящ за ресор „Общинска собственост и стопанска политика“. Вторият му мандат започва през 2015 г., с ресор „Транспорт, обществен ред, екология и чистота“, а и третият през 2019 г. с ресор „Транспорт, чистота и екология“. 

приемни дни

Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

Стая 207
Телефон  (042) 614 656, 600 416
Факс (042) 601 443
Електронна поща  [email protected]

Завършва специалност „Промишлено и гражданско строителство – строителни конструкции“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия (ВИАС), град София. Работил е до 1989 година в Строително-монтажния комбинат в Стара Загора. До 2011 година е в сферата на частния бизнес в областта на проектирането и строителството на сгради. От 2011 година до момента е заместник-кмет, трети мандат, с ресор „Устройство на територията, строителство и инвестиции“.

приемни дни

Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет образование, здравеопазване и социални дейности

Иванка Сотирова

Иванка Владимирова Сотирова

Стая 709
Телефон  (042) 614 869, 600 096
Електронна поща  [email protected]

Завършила е ВТУ „Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, със специалност „Френска филология“. Работи в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр. Стара Загора, където преподава френски език. От 1996 г. е директор на училището. През 2011 г. поема ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Стара Загора като заместник-кмет. Иванка Сотирова е награждавана с множество отличия, сред които френските „Офицер на националния орден за заслуги към Франция“ и „Кавалер на ордена на академичните палми“ за големия й принос в популяризирането на френския език и култура. Има награда от Министерство на образованието и науката с наградите „Неофит Рилски“ и „Св.Иван Рилски“ за принос в развитието на образователното дело. Участвала е в множество международни обмени, практики и обучения.

приемни дни

Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2

Заместник-кмет Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности

Красимира Чахова

Красимира Колева Чахова

Стая 610
Телефон  (042) 614 670
Електронна поща  [email protected]

Завършила в Лесотехнически университет, гр. София, специалност „Мебелно инженерство“ и специалност „Стопанско управление“ в СА „Д. Ценов“, гр. Свищов. Преминала обучение към Австрийската търговска камара за „Генерален мениджмънт“, както и Българско училище за политика. Има над 20 години управленски опит в частния сектор. Шампион и медалист от различни олимпиади, световни и балкански първенства по лека атлетика за ветерани. От 2015 година е заместник-кмет на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, стопанска политика, туризъм, спорт и младежки дейности", а от 2019 г. поема ресор „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности“. 

приемни дни

Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т. 2

Заместник-кмет Култура, туризъм и младежки дейности

Милена Стоянова–Желева

Милена Иванова Стоянова – Желева

Стая 710
Телефон  (042) 614 604; 600 771
Електронна поща  [email protected]

Магистър е по „Българска филология“ и „Медийни комуникации“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работила е като журналист в национални и местни медии. Експерт „Връзки с обществеността“. Общински съветник през мандат 2015-2019 г., председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания и член на ПК по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция на Общински съвет Стара Загора. Избрана е за общински съветник за мандат 2019-2023 г. От януари 2020 г. е зам.-кмет с ресор „Култура, туризъм и младежки дейности“.

приемни дни


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали