Определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2017 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни

Заповед № 10-00-957 от 18.05.2017 г.

 

Заповед относно мерките при екстремни зимни условия 

 

Определяне на мерки за противопожарна безопасност във връзка с настъпването на фенофаза "Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на община Стара Загора

Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
 
Определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за 2018 година 
 

 
Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
 
Работно време за зареждане на търговски обекти, намиращи се на територията на Централен пазар 
 
Определяне на граници при режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
 
Определяне на площадка за товарни автомобили за обществен превоз

Определяне на общи изисквания към оградите на неурегулираните поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в общината
Заповед № РД-25-190 от 02.02.2012  

Горещ телефон
за сигнали