Заповеди

2024 година

Заповед относно определяне на пожароопасен сезон на територията на Община Стара Загора за времето от 01.04.2024 г. - 30.11.2024 г.
Заповед № 10-00-599 от 22.03.2024 г.


2023 година

Заповед относно определяне на 2 броя места за паркиране на общинското предприятие "Гробищни паркове"
Заповед № 10-00-2383 от 27.11.2023 г.

Заповед относно обявяване на бедствено положение в жилищна сграда с адрес - град Стара Загора, ул."Хан Аспарух" № 3
Заповед № 10-00-2361 от 27.11.2023 г.

Заповед относно определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2291 от 20.11.2023 г.

Заповед за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за 2024 г. 
Заповед № 10-00-2196 от 30.10.2023 г. 

Заповед относно определянето на пожароопасен сезон на територията на Община Стара Загора за времето от 10.03.2023 г. - 30.11.2023 г.
Заповед № 10-00-474 от 17.03.2023 г.


2022 година

Заповед относно определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2731 от 14.11.2022 г.

Заповед относно определянето на пожароопасен сезон на територията на Община Стара Загора за времето от 28.03.2022 г. - 30.11.2022 г.
Заповед № 10-00-700 от 18.04.2022 г.

Заповед относно определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2022 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
Заповед № 10-00-488 от 22.03.2022 г.

Заповед относно забрана пашата на селскостопански животни в горски територии по отдели и подотдели в землищата на Община Стара Загора
Заповед № 10-00-255 от 09.02.2022 г.


2021 година

Заповед за определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2638 от 25.10.2021 г

Заповед относно необходимостта от предприемане на действия и въвеждане на мерки на територията на сградите на Общинска администрация към Община Стара Загора
Заповед № 10-00-2655 от 28.10.2021 г.

Заповед относно забрана пашата на селскостопански животни в горски територии по отдели и подотдели в землищата на Община Стара Загора
Заповед № 10-00-762 от 13.04.2021 г.

Заповед относно определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2021 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
Заповед № 10-00-639 от 30.03.2021 г.

Заповед относно временно преустановяване работата на Автопазара на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-599 от 26.03.2021 г.

Заповед относно определянето на пожароопасен сезон на територията на Община Стара Загора за времето от 22.03.2021 г. - 30.11.2021 г.
Заповед № 10-00-553 от 22.03.2021 г.


2020 година

Заповед относно преустановяване на посещенията и провеждане на мероприятия в пенсионерски клубове на територията на Община Стара Загора
Заповед № 10-002996 от 01.12.2020 г.

Заповед за определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2731 от 03.11.2020 г

Заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.
Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г.

Заповед относно задължителното носене на лични предпазни средства в сградата на Общинска администрация
Заповед № 10-00-2505 от 16.10.2020 г.

Заповед относно задължителното поставяне на защитна маска за лице на всички закрити обществени места 
Заповед № 10-00-1731 от 23.06.2020 г.

Заповед относно носенето на защитна маска за лице
Заповед № 10-00-1628 от 15.06.2020 г.

Заповед относно определянето на пожароопасен сезон в горските и полски територии на Община Стара Загора за периода от 02.03 - 30.11.2020 г.
Заповед № 10-00-1532 от 09.06.2020 г.

Заповед относно провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения
Заповед № 10-00-1486 от 01.06.2020 г.

Заповед относно промяна във въведените временни противоепидемични мерки от 14 май до 14 юни 2020 г.
Заповед № 10-00-1451 от 27.05.2020 г.

Заповед относно възстановяване дейността на детските градини и ясли
Заповед № 10-00-1432 от 22.05.2020 г.
Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли
Информирано съгласие - образец

Заповед за изменение на заповедта за провеждане на спортни мероприятия
Заповед № 10-00-1405 от 20.05.2020 г.

Заповед за изменение и допълнение на заповедта за въвеждане на временни противоепидемични мерки
Заповед № 10-00-1347 от 18.05.2020 г.

Заповед относно възобновяване работата на Автопазара на територията на Община Стара Загора
Заповед № 10-00-1345 от 15.05.2020 г.

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки
Заповед № 10-00-1343 от 14.05.2020 г.

Заповед относно упражняването на колективни спортове за аматьори на открито
Заповед № 10-00-1329 от 13.05.2020 г.

Заповед относно възобновяване на дейността на Общински плувен басейн
Заповед № 10-00-1311 от 11.05.2020 г.

Заповед относно посещенията на културни институции и провеждането на културни събития
Заповед № 10-00-1313 от 11.05.2020 г.

Заповед относно задължителното поставяне на защитна маска за лице в закрити обществени места
Заповед № 10-00-1277 от 04.05.2020 г.

Заповед относно посещенията на градски паркове и градини 
Заповед № 10-00-1248 от 28.04.2020 г. 

Заповед относно удължаване срока на задължителното поставяне на защитна маска за лице на обществени места
Заповед № 10-00-1246 от 27.04.2020 г. 

Заповед относно преустановяване функционирането на пазарите на територията на община Стара Загора от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г.
Заповед № 10-00-1173 от 16.04.2020 г.

Заповед относно задължителното поставяне на защитна маска за лице на обществени места
Заповед № 10-00-1154 от 12.04.2020 г.

Заповед за отмяна на Заповед № 10-00-755 в частта относно преустановяване дейността на кафе автомати и вендинг машини и изменение на Заповед № 10-00-725
Заповед № 10-00-1149 от 10.04.2020 г.

Заповед за отмяна на Заповед № 10-00-736, Заповед №10-00-1092  и Заповед № 10-00-755 в частта, относно преустановяване дейността на Автогара Стара Загора
Заповед № 10-00-1041 от 07.04.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Стара Загора
Заповед № 10-00-1092 от 31.03.2020 г.

Заповед за определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2020 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
Заповед № 10-00-1031 от 30.03.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Стара Загора считано от 00,00 часа на  27.03.2020 г.
Заповед № 10-00-1027 от 27.03.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Стара Загора считано от 00,00 часа на  21.03.2020 г.
Заповед № 10-00-755 от 20.03.2020 г.   Декларация (образец)

Заповед за въвеждане на мерки за осъществяване на превенция и контрол на територията на кв. Лозенец
Заповед № 10-00-736 от 18.03.2020 г.

Заповед за въвеждане на мерки за превенция на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-725 от 13.03.2020 г.

Заповед за временно преустановяване работата на Автопазара на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-719 от 11.03.2020 г.

Заповед във връзка с разпространението на Ковид-19 (коронавирус)
Заповед № 10-00-707 от 08.03.2020 г.


2019 година

Заповед за определяне на площите за обществено ползване, предназначени за свободно пускане и занимание на кучета на територията на град Стара Загора
Заповед № 10-00-2833 от 04.12.2019 г.

Заповед за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за 2020 г. 
Заповед № 10-00-2382 от 31.10.2019 г. 

Заповед за определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2300 от 24.10.2019 г.

Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-2099 от 20.09.2019 г.

Заповед за определяне на мерки за противопожарна безопасност във връзка с настъпването на фенофаза "Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-1060 от 13.06.2019 г.

Заповед за определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2019 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
Заповед № 10-00-708 от 15.04.2019 г.

Заповед за забрана за палене на стърнища, слогове и сухи треви
Заповед № 10-00-531 от 25.03.2019 г.


2018 година

Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-89 от 18.01.2018 г.


2016 година

Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-721 от 20.04.2016 г.


2015 година

Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-1328 от 16.06.2015 г.


2014 година

Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
Заповед № 10-00-2403 от 16.10.2014 г.

Заповед за определяне на работно време за зареждане на търговски обекти, намиращи се на територията на Централен пазар 
Заповед № 10-00-1513 от 11.07.2014 г.

Заповед за определяне на граници при режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
Заповед № 10-00-1416 от 02.07.2014 г.

Заповед за определяне на площадка за товарни автомобили за обществен превоз
Заповед № 10-00-165 от 27.01.2014 г.


2012 година

Заповед за определяне на общи изисквания към оградите на неурегулираните поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в община Стара Загора
Заповед № РД-25-190 от 02.02.2012 г. 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали