Определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2300 от 24.10.2019 г.

Определяне на мерки за противопожарна безопасност във връзка с настъпването на фенофаза "Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-1060 от 13.06.2019 г.

Определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2019 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
 
Забрана за палене на стърнища, слогове и сухи треви
 
Определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за 2020 г. 
 
Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
 
Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
 
Определяне на работно време за зареждане на търговски обекти, намиращи се на територията на Централен пазар 
 
Определяне на граници при режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
 
Определяне на площадка за товарни автомобили за обществен превоз

Определяне на общи изисквания към оградите на неурегулираните поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в общината
Заповед № РД-25-190 от 02.02.2012 г.   

Горещ телефон
за сигнали