2021 година


Заповед относно забрана пашата на селскостопански животни в горски територии по отдели и подотдели в землищата на Община Стара Загора
Заповед № 10-00-762 от 13.04.2021 г.

Заповед относно определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2021 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
Заповед № 10-00-639 от 30.03.2021 г.

Заповед относно временно преустановяване работата на Автопазара на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-599 от 26.03.2021 г.

Заповед относно определянето на пожароопасен сезон на територията на Община Стара Загора за времето от 22.03.2021 г. - 30.11.2021 г.
Заповед № 10-00-553 от 22.03.2021 г.

2020 година


Заповед относно преустановяване на посещенията и провеждане на мероприятия в пенсионерски клубове на територията на Община Стара Загора
Заповед № 10-002996 от 01.12.2020 г.

Заповед за определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2731 от 03.11.2020 г

Заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.
Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г.

Заповед относно задължителното носене на лични предпазни средства в сградата на Общинска администрация
Заповед № 10-00-2505 от 16.10.2020 г.

Заповед относно задължителното поставяне на защитна маска за лице на всички закрити обществени места 
Заповед № 10-00-1731 от 23.06.2020 г.

Заповед относно носенето на защитна маска за лице
Заповед № 10-00-1628 от 15.06.2020 г.

Заповед относно определянето на пожароопасен сезон в горските и полски територии на Община Стара Загора за периода от 02.03 - 30.11.2020 г.
Заповед № 10-00-1532 от 09.06.2020 г.

Заповед относно провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения
Заповед № 10-00-1486 от 01.06.2020 г.

Заповед относно промяна във въведените временни противоепидемични мерки от 14 май до 14 юни 2020 г.
Заповед № 10-00-1451 от 27.05.2020 г.

Заповед относно възстановяване дейността на детските градини и ясли
Заповед № 10-00-1432 от 22.05.2020 г.
Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли
Информирано съгласие - образец

Заповед за изменение на заповедта за провеждане на спортни мероприятия
Заповед № 10-00-1405 от 20.05.2020 г.

Заповед за изменение и допълнение на заповедта за въвеждане на временни противоепидемични мерки
Заповед № 10-00-1347 от 18.05.2020 г.

Заповед относно възобновяване работата на Автопазара на територията на Община Стара Загора
Заповед № 10-00-1345 от 15.05.2020 г.

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки
Заповед № 10-00-1343 от 14.05.2020 г.

Заповед относно упражняването на колективни спортове за аматьори на открито
Заповед № 10-00-1329 от 13.05.2020 г.

Заповед относно възобновяване на дейността на Общински плувен басейн
Заповед № 10-00-1311 от 11.05.2020 г.

Заповед относно посещенията на културни институции и провеждането на културни събития
Заповед № 10-00-1313 от 11.05.2020 г.

Заповед относно задължителното поставяне на защитна маска за лице в закрити обществени места
Заповед № 10-00-1277 от 04.05.2020 г.

Заповед относно посещенията на градски паркове и градини 
Заповед № 10-00-1248 от 28.04.2020 г. 

Заповед относно удължаване срока на задължителното поставяне на защитна маска за лице на обществени места
Заповед № 10-00-1246 от 27.04.2020 г. 

Заповед относно преустановяване функционирането на пазарите на територията на община Стара Загора от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г.
Заповед № 10-00-1173 от 16.04.2020 г.

Заповед относно задължителното поставяне на защитна маска за лице на обществени места
Заповед № 10-00-1154 от 12.04.2020 г.

Заповед за отмяна на Заповед № 10-00-755 в частта относно преустановяване дейността на кафе автомати и вендинг машини и изменение на Заповед № 10-00-725
Заповед № 10-00-1149 от 10.04.2020 г.

Заповед за отмяна на Заповед № 10-00-736, Заповед №10-00-1092  и Заповед № 10-00-755 в частта, относно преустановяване дейността на Автогара Стара Загора
Заповед № 10-00-1041 от 07.04.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Стара Загора
Заповед № 10-00-1092 от 31.03.2020 г.

Заповед за определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2020 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
Заповед № 10-00-1031 от 30.03.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Стара Загора считано от 00,00 часа на  27.03.2020 г.
Заповед № 10-00-1027 от 27.03.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Стара Загора считано от 00,00 часа на  21.03.2020 г.
Заповед № 10-00-755 от 20.03.2020 г.   Декларация (образец)

Заповед за въвеждане на мерки за осъществяване на превенция и контрол на територията на кв. Лозенец
Заповед № 10-00-736 от 18.03.2020 г.

Заповед за въвеждане на мерки за превенция на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-725 от 13.03.2020 г.

Заповед за временно преустановяване работата на Автопазара на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-719 от 11.03.2020 г.

Заповед във връзка с разпространението на Ковид-19 (коронавирус)
Заповед № 10-00-707 от 08.03.2020 г.

2019 година


Заповед за определяне на площите за обществено ползване, предназначени за свободно пускане и занимание на кучета на територията на град Стара Загора
Заповед № 10-00-2833 от 04.12.2019 г.

Заповед за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за 2020 г. 
Заповед № 10-00-2382 от 31.10.2019 г. 

Заповед за определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2300 от 24.10.2019 г.

Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-2099 от 20.09.2019 г.

Заповед за определяне на мерки за противопожарна безопасност във връзка с настъпването на фенофаза "Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-1060 от 13.06.2019 г.

Заповед за определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2019 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
Заповед № 10-00-708 от 15.04.2019 г.

Заповед за забрана за палене на стърнища, слогове и сухи треви
Заповед № 10-00-531 от 25.03.2019 г.

2018 година


Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-89 от 18.01.2018 г.

2016 година


Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-721 от 20.04.2016 г.

2015 година


Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-1328 от 16.06.2015 г.

2014 година


Заповед за промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
Заповед № 10-00-2403 от 16.10.2014 г.

Заповед за определяне на работно време за зареждане на търговски обекти, намиращи се на територията на Централен пазар 
Заповед № 10-00-1513 от 11.07.2014 г.

Заповед за определяне на граници при режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
Заповед № 10-00-1416 от 02.07.2014 г.

Заповед за определяне на площадка за товарни автомобили за обществен превоз
Заповед № 10-00-165 от 27.01.2014 г.

2012 година


Заповед за определяне на общи изисквания към оградите на неурегулираните поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в община Стара Загора
Заповед № РД-25-190 от 02.02.2012 г. 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали