Решения от Протокол № 30 от 22.02.2018

 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене относно: Възлагане на…

Решения от Протокол № 29 от 31.01.2018

 относно: Дарение на сграда частна общинска собственост, находяща се в гр.Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев“ на Старозагорската Митрополия относно: Дарение ППР за преустройство на втори етаж от сграда на „Комплексен…

Решения от Протокол № 28 от 18.12.2017

 относно: Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за…

Горещ телефон
за сигнали