Режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"

Горещ телефон
за сигнали