Обявление за набиране на 4 броя преброители на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Обявление  15/10/2021 , 09:52

 

В изпълнение на „Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ и „ Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора“ , Община Стара Загора набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината. Преброяването следва да се извърши в периода март - юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месец ноември 2021 г.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания - опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани  в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори- за останалите населени места в общината.Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на община Стара Загора.

Към двата екипа могат да участват доброволно и  представители на организации за защита на животните.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 29.10.2021г. в Деловодството на Община Стара Загора.

Необходимите документи са:

  • Заявление за участие в свободен текст;
  • Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба №4;
  • Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина;
  • Копие на документ за самоличност.

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация може да получите на следните интернет адреси:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=45115AECD06C1355FEBAEDA8D45A1C33?idMat=155679

https://www.starazagora.bg/bg/programi

Телефон за допълнителна информация: 042/614606

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали